Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.ukDechrau'r daith at ddwy iaith

Dechrau'r daith at ddwy iaith

Beth bynnag yw iaith y cartref, gall addysg Gymraeg gynnig sgilliau ychwanegol i dy blentyn a mwy o gyfleodd i'r dyfodol.

Mae ymchwl yn dangos bod siarad mwy nag un iaith yn rhoi hwb i blentyn mewn sawl ffordd.

Gall bod yn ddwyieithog:

  • Wneud dysgu ieithoedd eraill yn haws, heb sôn am gyflwyno plant i draddodiadau a diwylliannau gwahanol 
  • Gael effaith gadarnhaol ar yr ymennydd 
  • Fod yn fantais amlwg wrth chwilio am waith

Addysg Gymraeg i'ch Plenytn chi?  Dyma cwestiynau cyffredin ac atebion i'ch helpu chi benderfynnu

 

Diweddarwyd: Mehifin 2019