Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.uk


Hyfforddiant

Hyfforddiant

Er mwyn sicrhau bod gweithwyr gofal plant cymwys, medrus a gwybodus i’w cael ymhob cwr o Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful mae Partneriaeth Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Merthyr Tudful (yr EYDCP) yn cynnig hyfforddiant penodol:

• sy’n ymdrin â holl agweddau gweithio gyda phlant y blynyddoedd cynnar a dysgu drwy chwarae,

• ac sy’n rhoi’r gefnogaeth y mae darparwyr Gofal Plant ei angen i fodloni’r Safonau Lleiafswm Cenedlaethol.

Mae rhan fwyaf y cyrsiau yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y maes gofal plant ym Merthyr Tudful.

Mae’n bosibl y cewch chi hefyd fynychu’r cyrsiau os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ym maes gofal plant ac yn byw ym Merthyr Tudful. Mae angen cofrestru gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i allu mynd ar y cyrsiau.

  

Diweddarwyd: Mawrth 2019