Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg

Ydych chi’n gweithio mewn lleoliad Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar neu Gwaith Chwarae yn Nghymru?

Mae’r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg yn offeryn diagnostig i helpu chi i adnabod eich lefel cymhwysedd Cymraeg yn gywir.

E-bostiwch ni heddiw i dderbyn eich manylion mewngofnodi er mwyn defnyddio'r Gwiriwr Lefel Dysgu Gymraeg edi@meithrin.cymru

Diweddarwyd: Hydref 2018© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?