Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.ukCynnig Gofal Plant Cymru - Gwybodaeth ar gyfer Rhieni

Cynnig Gofal Plant Cymru - Gwybodaeth ar gyfer Rhieni

Ydych chi'n gweithio 16 awr neu ragor yr wythnos?

Ydy'ch plentyn chi'n 3 neu 4 oed?

Os felly, mae'n bossibl eich chi'n gymwys i fanteisio ar 30 awr yr wythnos o Ofal Plant ac Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen.

Cynnig Gofal Plant Cymru

Llywodraeth Cymru Y Cynnig Addysg/Gofal Plant 30 awr

Diweddarwyd: Medi 2021