Cymorth i Deuluoedd

Mae Cymorth i Deuluoedd yn grymuso teuluoedd i gyrraedd eu llawn botensial.

Cymraeg i Blant

Mae Cymraeg i Blant yn brosiect Llywodraeth Cymru newydd sy’n canolbwyntio ar gynyddu’r nifer o blant oed meithrin sy’n medru’r Gymraeg.

Diogelu ac adrodd

Os ydych yn pryderu bod plentyn neu berson ifanc yn cael ei niweidio neu mewn perygl o gael ei niweidio yna mae dyletswydd arnoch chi i’w adrodd ar unwaith.

Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr Tudful, fel pob adran arall o fewn y Cyngor, wedi’i hailstrwythuro.

Asesiad Digonedd Chwarae

Mae Llywodraeth Cymru’n gweld chwarae fel rhywbeth gwerthfawr ac yn ei ystyried yn rhan bwysig o fywyd plant o fewn ein cymdeithas.