Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol

Taliad yw Credyd Cynhwysol i helpu gyda chostau byw y rhai sydd ar incwm isel, neu sydd ddim yn gweithio ar hyn o bryd.

Mae Credyd Cynhwysol wedi disodli:

  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Treth Gwaith

Am ragor o wybodaeth ac am wirio a ydych yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol, ewch i

Credyd Cynhwysol

 

Gwybodaeth bellach