Cyllid Myfyrwyr Cymru – Grant Gofal Plant

Cyllid Myfyrwyr Cymru – Grant Gofal Plant

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y bydd modd ichi dderbyn cymorth ychwanegol tuag at gost gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.

Mae’r Grant Gofal Plant yn helpu gyda chostau gofal plant os oes gennych chi blant dibynnol o dan 15 oed (neu o dan 17 oed os oes ganddyn nhw anghenion addysgol arbennig) sy’n derbyn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.

Gwybodaeth bellach