Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.ukDdidordeb mewn agor Meithrinfa Dydd?

Mae Meithrinfeydd Dydd yn agored rhwng Llun a Gwener gydol y flwyddyn. Mae yna lawer o gyfleoedd i chi weithio'n rhan amser neu yn ystod y tymor. Mae dewis eang o hyfforddiant a chymwysterau ar gael i chi.

Diweddarwyd: Ebrill 2019