Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.uk


Magu plant yn bositif

Gall magu plant fod yn brofiad hollol foddhaus, ond gall hefyd roi rhywun o dan straen ar adegau. Siwrnai yw gofalu ar ôl teulu a does neb yn ei gael yn iawn drwy’r amser. 

Bydd y mwyafrif o rieni yn profi ansicrwydd ac yn poeni nad ydyn nhw’n gwneud yr hyn sy’n iawn ar gyfer eu plentyn neu nad ydyn nhw’n gwneud digon i helpu eu plentyn drwy’r camau datblygu.

Gall fod yn anodd bwrw eich rhwystredigaethau pan welwch chi luniau teulu Instagram perffaith a thystiolaeth ar y cyfryngau cymdeithasol o’r geiriau cyntaf, dyddiau cyntaf yn yr ysgol a’r seren aur gyntaf. Yn aml gall deimlo fel taw chi yw’r unig un sydd ddim yn gwneud y peth iawn pan fyddwch chi’n delio â stranc ar y bws neu sgrechiadau uchel yn adran grawnfwydydd yr archfarchnad.

Gall hyd yn oed y rhiant mwyaf parod a thawel ddod yn flinedig a phoenus am ymddygiad eu plant, boed hynny yn fabi newydd anedig, plentyn bach, neu’n blentyn hŷn neu’n arddegyn.

Gyda’r dull magu plant yn bositif, gallwch sicrhau eich bod yn mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â magu plant heb boeni am greu'r teulu cyfryngau cymdeithasol perffaith.

Amherffeithrwydd sy’n normal, nid yw perffeithrwydd yn gyraeddadwy ac mae positif yn talu ar ei ganfed.© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?