Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.ukPopeth i Chwarae Amdano
Pan ofynnwch i blentyn beth sy’n bwysig yn ei fywyd, mae chwarae a bod gyda’i gyfeillion bob amser ar y brig.

Mae chwarae’n rhan hanfodol o fywyd plentyn.

Nid yn unig y mae o’n hwyl, ond mae o hefyd yn fuddiol i ddatblygiad emosiynol, deallusol, cymdeithasol a chorfforol plentyn sydd yn eu paratoi i fod yn oedolion.

Mae gan bob plentyn yr hawl i chwarae, fel a ymgorfforir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn. Cydnabyddir hyn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a chan Lywodraeth Cymru.

Fel rhieni a gofalwyr, ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod gan ein plant le, amser a chwmni eraill i chwarae.

Mae popeth i chwarae amdano…